//Verksamhetspolicy

Butler Facility Service Sweden AB levererar kvalitetslösningar inom fastighetsförvaltning och en bred flora av serviceärenden, vilket omfattar driften i en verksamhet eller fastighet.


Vi erbjuder hjälp inom service, underhåll och reparation långsiktiga lösningar inom verksamhet eller fastighet.


Våra erfarna och engagerade fastighetsförvaltare samt servicetekniker tar ansvar för att underhålla och utveckla värdet i era fastigheter genom en effektiv och trygg drift.


Våra med arbetare ska ha möjlighet att utvecklas både personligt och ha den senaste kompetensen som krävs för uppdraget. Vi ska tillfredsställa våra kunder och deras behov och krav av drift och underhåll.


Vi arbetar aktivt för att utveckla våra kunders miljö och hållbarhetsmål. Vårt miljöarbete är systematiskt och ansvarstagande. Vi följer lagar och andra krav och strävar efter att bidra till att minska vår klimatpåverkan. Våra serviceuppdrag följs upp och kontrolleras i vår egenkontroll.


Våra medarbetare ska ha kunskap och delta i vårt kvalitets- och miljöarbete.